Auteursrechten en andere Intellectuele Eigendommen

Deze website wordt onderhouden door Concept Designs. Op de inhoud en gebruik van deze website zijn onderstaande punten van toepassing. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen teksten, data en afbeeldingen, behoren toe aan Concept Designs en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, gedownload of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Concept Designs.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Concept Designs, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van acceptatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Concept Designs genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve sluit Concept Designs iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid uit.

Prijzen

De door Concept Designs opgegeven prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief BTW.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.